top of page

Voľby 2023: Iniciatíva Zakrúžkuj ženu chce dostať do parlamentu viac poslankýň

Ženy v meste o Zakrúžkuj ženu:


V Česku po parlamentných voľbách 2021 zasadol do parlamentu rekordný počet žien. České kandidátky získali 1 200 000 preferenčných hlasov, kým vo voľbách v roku 2017 to bolo 650-tisíc. Zásluhu na tom mala iniciatíva Zakrúžkuj ženu.

Kampaň Zakrúžkuj ženu na Slovensku

Po českom vzore vznikla pred septembrovými parlamentnými voľbami iniciatíva Zakrúžkuj ženu aj na Slovensku. Ako nestranícka a nezávislá kampaň chce pred voľbami podporiť ženy – kandidátky do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré zdieľajú ľudskoprávne a demokratické hodnoty.


Kampaň Zakrúžkuj ženu, ktorá sa sformovala okolo odborníčok na tému rovného zastúpenia žien, aktivistiek, ale aj ďalších dobrovoľníčok, dnes na tlačovej konferencii predstavila svoje aktivity, ale aj ambasádorov a ambasádorky. Hlavná myšlenky bude “pre férovejšiu spoločnosť”.


Ambíciou iniciatívy nie je len motivovať voličov a voličky, aby vo voľbách podporili aj ženy. V ďalšom kroku chce upriamiť pozornosť aj na to, že na ženy by sa nemalo zabúdať ani pri zostavovaní vládneho kabinetu.


„Mali by sme sa pohnúť z miesta, a to znamená sa aj osobne snažiť aby sa v politike nevyberalo podľa zaužívaných tradícií a sympatií mužského pohlavia, ale na základe skutočnej odbornosti. Aby nás bolo všade dosť, toto nám ženám úplne postačí,” povedala komička Simona Salátová, jedna z ambasádoriek iniciatívy.


Rekordný počet žien v českom parlamente


V Českej republike sa iniciatíve Zakroužkuj ženu podarilo pred voľbami do poslaneckej snemovne rozprúdiť debatu o nutnosti zapojenia väčšieho počtu žien do politického rozhodovania. Do parlamentu sa napokon prekrúžkovalo o šesť poslankýň viac, ako v predchádzajúcich voľbách.


"Dohromady kandidovalo 1664 žien a 236 z nich vďaka preferenčným hlasom prekročilo päťpercentné kvórum a posunulo sa na kandidátke hore. Dvanásť z tých päťdesiatich žien, ktoré sa do snemovne nakoniec dostali, by tam bez preferenčných hlasov asi vôbec nebolo. Podrobné analýzy ešte len pripravujeme, ale už teraz vieme, že ženy dostali viac preferenčných hlasov ako v minulých voľbách," uviedla po kampani pre Ženy v meste Johanna Nejedlová z občianskej iniciatívy Zakrúžkuj ženu.


Slovenská iniciatíva verí, že osloví voličov a voličky. „Keďže cez mužov na kandidátnych listinách sa v roku 2020 nepodarilo prekrúžkovať ani jednej kandidátke, veríme, že v týchto parlamentných voľbách sa to podarí,“ uviedla profesorka Darina Malová, odborníčka na demokratizáciu a členka iniciatívy Zakrúžkuj ženu.


V úvode kampane predstavili 10 dôvodov, prečo by voliči a voličky vo voľbách mali využiť svoje právo ovplyvniť poradie na kandidátkach prostredníctvom krúžkovania a podporiť svojim krúžkom aj ženy.


Pripomínajú v nich napríklad, že takmer 60 percent slovenskej verejnosti si myslí, že zastúpenie žien v parlamente je nedostatočné. Tento názor zastáva až 69 percent slovenských žien.


Vedecké výskumy už roky dokazujú, že ženy nie sú v rozhodovaní a vedení ani menej racionálne, ani menej produktívne, stereotypy v spoločnosti pretrvávajú. Napríklad, až 83 percent Sloveniek a Slovákov si stále myslí, že ženy sa častejšie ako muži rozhodujú na základe svojich emócií.


V dôvodoch tiež upriamujú pozornosť na to, že vyššia účasť žien v politike je prínosom pre celú spoločnosť – umožňuje lepšie využitie talentu a vďaka zohľadneniu rozdielnej životnej skúsenosti žien prispieva k tvorbe kvalitnejších verejných politík. Iniciatíva však zdôrazňuje aj dôležitosť informovanej voľby.


Voličky a voliči by sa mali pri výbere žien aj mužov, ktorých podporia, zaujímať o to, aká je ich kvalifikácia, názory na dôležité spoločenské témy a či sú pevne ukotvení v demokratických a ľudskoprávnych hodnotách.


Zakrúžkuj ženu
Janka Michaličková predstavuje iniciatívu Zakrúžkuj ženu. Foto - Zakrúžkuj ženu

23 views

Comments


Commenting has been turned off.

Potrebujeme Vašu podporu!

bottom of page