top of page

To mám voliť niekoho len preto, že má vagínu?

Viac žien v politike posilňuje legitimitu zastupiteľskej demokracie.


Čítajte viac od našej expertky na otázky rodovej rovnosti Barbory Holubovej k dôvodom prečo podporiť v parlamentných voľbách ženy udelením prednostných hlasov: https://komentare.sme.sk/c/23214739/to-mam-volit-niekoho-len-preto-ze-ma-vaginu.html


Autorka je sociologička a odborná poradkyňa iniciatívy Zakrúžkuj ženu


Takéto otázky dostávame pod príspevkami iniciatívy Zakrúžkuj ženu, ktorej cieľom je pomôcť väčšiemu zastúpeniu žien v parlamente.


Iniciatíva je nestranícka, nepropagujeme žiadnu stranu. A nezávislá, nikto ju nefinancuje, ide o dobrovoľnícku činnosť.


Počet žien v budúcom parlamente možno zvýšiť odovzdaním prednostných hlasov, teda zakrúžkovaním štyroch žien na zvolenej kandidátnej listine vo voľbách 30. septembra. Ideálne tých, ktoré vyznávajú ľudskoprávne a demokratické hodnoty.


Aby som odpovedala na otázku z nadpisu: jasné, nestačí byť iba ženou, ale treba sa pozerať aj na odbornosť, názory a či sú pevne ukotvené v demokratických hodnotách. Apropo, to, že je niekto žena, sa nevylučuje s odbornosťou, všakže?


Ale veď aj muži môžu zastupovať záujmy žien, znie ďalší protiargument. No, ukazuje sa, že ani nie. Respektíve môžu, ale buď to nerobia, alebo len nedostatočne.


Počuli sme argumenty pri odmietaní dohovoru o boji proti násiliu na ženách alebo odmietaní redefinície znásilnenia na základe súhlasu. Ak je v parlamente len okolo dvadsaťjeden percent žien ako u nás, podpora ich záujmov prejde len zriedka.


Nie je iniciatíva na podporu žien v politike porušením antidiskriminačného zákona? Pýtajú sa iní. Odpoveď znie – nie je. Antidiskriminačný zákon má vymedzené pôsobenie, napríklad v pracovnoprávnych vzťahoch alebo v zdravotnej starostlivosti. Iniciatíva na podporu žien v politike takouto oblasťou nie je.

Bráni ženám niekto kandidovať a uchádzať sa o priazeň voličstva? Spochybňoval ktosi našu iniciatívu.


No, vlastne bráni. Zvoliť si môžeme iba ženy, ktoré sú na kandidátnych listinách. Tie zostavuje zväčša vedenie politických strán, často podľa netransparentných pravidiel.


Ak politická strana nezostavuje kandidátnu listinu s dôrazom na rodovo vyvážené zastúpenie, zo stopäťdesiatich kandidujúcich môže byť napríklad len trinásť percent žien a prvá na tridsiatom treťom mieste, ako sa stalo jednej prominentnej strane.


Škoda, že sa len málokto spýta na pozitíva väčšieho zastúpenia žien v politike. Nieto ešte, že by niekto dumal na tým, či tých osemdesiat percent mužov v parlamente je skutočne tých najlepších z najlepších, a spochybňoval spôsoby, ako sa tam vlastne dostali.

Takže tu sú výhody väčšieho zastúpenia žien v parlamente.


Po prvé, rovnomerné zastúpenie žien v politike zvyšuje kvalitu zastupiteľskej demokracie. Päťdesiatjeden percent žien v populácii má mať primerané zastúpenie v rozhodovaní. Účasť žien posilňuje legitimitu zákonodarného zboru, pretože sa stáva reprezentatívnejším pre spoločnosť, ktorej má slúžiť.


Po druhé, viac žien v politike je v súlade s dlhodobou verejnou mienkou. Viac ako polovica slovenskej verejnosti si myslí, že zastúpenie žien v parlamente je nedostatočné.


Vyšší počet žien v politike zvyšuje aj počet prijatých opatrení, ktoré kladú dôraz na kvalitu života a odrážajú priority rodín, etnických menšín a práv žien.


Ženy riadia a riešia konflikty spôsobom, ktorý viac zodpovedá demokratickým ideálom. Ženy majú v porovnaní s mužskými kolegami tendenciu pracovať menej hierarchicky a viac spolupracovať. Častejšie tiež pracujú naprieč stranami, a to aj vo veľmi straníckom prostredí. Potrebujete ešte viac dôvodov, prečo krúžkovať ženy? Nájdete ich tu.


A jasné, môžeme argumentovať, že ženy v parlamente máme a tiež to nie je žiadna sláva. No keby sme vzťahovali zlyhanie jednotlivkýň a jednotlivcov na celé pohlavie, nebolo by koho voliť.


Voľte a krúžkujte s rozvahou.


Zakrúžkuj ženu
komentare.sme.sk

43 views

Commenti


I commenti sono stati disattivati.

Potrebujeme Vašu podporu!

bottom of page