top of page
Zakrúžkuj ženu

Pre férovejšiu spoločnosť

Svoju podporu môžete vyjadriť aj zaslaním finančného daru na účet iniciatívy Zakrúžkuj ženu na transparentný účet SK7409000000005207002903
Ďakujeme, Vašu podporu si vážime.

bottom of page