top of page
Zakrúžkuj ženu

Náš cieľ

Malo by byť v slovenskej politike viac žien? Ak ste si odpovedali áno, zdieľame spoločný pohľad na vec. Čo preto môžeme urobiť? Mnohé majú v rukách najmä politické strany. Ale aj my, voličky a voliči, im môžeme dať svojím hlasom najavo, že nám na tom záleží. Napríklad tak, že na volebných lístkoch zakrúžkujeme ženy. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s najnižším podielom žien vo vrcholovej politike v EÚ. V roku 2020 sa do Slovenskej národnej rady dostal rekordný počet žien. „Rekordný“ však znamená, že po prvýkrát presiahol 22%. Parlamentom sa to nekončí - aj vo vláde, ktorá z volieb vzišla, obsadili ženy iba pätinu ministerských kresiel. Inak tomu nie je ani v súčasnej vláde.

Chceme, aby sa tento trend zmenil. Prečo? Preto, lebo mnohé ženy prichádzajú do politiky s iným typom životnej skúsenosti ako väčšina mužov a môžu upriamiť pozornosť na témy, ktoré sa vo väčšej miere dotýkajú žien. Preto, lebo iná perspektíva, ktorú prinášajú, môže viesť k lepším rozhodnutiam a kvalitnejším verejným politikám. Ale aj preto, lebo veríme, že je spravodlivé, ak je polovica populácie zastúpená viac než pätinou hlasov. Zdieľame tiež presvedčenie, že viac žien v politike môže motivovať ďalšie talentované ženy, aby sa do tohto prostredia nebáli vstupovať.

Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť na zastúpenie žien v slovenskej politike a na malý konkrétny krok, ktorý môžeme pre zvýšenie ich počtu v parlamentných laviciach spraviť už v najbližších voľbách. Chceme taktiež poukázať na to, že o väčšie zapojenie žien by sa mali usilovať aj tí a tie, ktorí budú mať v rukách rozhodnutie o zložení vlády, ktorá z volieb vzíde. Pridajte sa k nám! 

#zakruzkujzenu

bottom of page