top of page

10 dôvodov prečo krúžkovať ženu

01

Podiel žien v populácii

Viac ako 51 percent slovenskej populácie tvoria ženy, ale v parlamente majú v súčasnosti zastúpenie len 21 percent (1).

03

Participácia

​Politické zastúpenie je participáciou, na ktorej sa zúčastňujú najširšie vrstvy obyvateľstva, ktoré by mali záujmy a skúsenosti týchto ľudí reprezentovať. Až 79 percent Sloveniek a Slovákov si myslí, že ženy ich záujmy zastupujú rovnako, ako muži (2).

05

Kvalifikácia

Ženy sú rovnako - a v mnohých ohľadoch aj viac - kvalifikované ako muži. Napríklad percento vysokoškolských absolventiek je na Slovensku dlhodobo vyššie ako percento absolventov (4).

07

Záujem žien o politiku

Ženy majú o vyššie funkcie aj o zodpovednosť podľa prieskumov približne rovnaký záujem ako muži. O opaku je však napriek tomu presvedčených až 52 percent slovenskej populácie (5).

09

Búranie stereotypov

Napriek tomu, že vedecké výskumy už roky dokazujú, že ženy nie sú v rozhodovaní a vedení ani menej racionálne (7), ani menej produktívne (8), stereotypy v spoločnosti pretrvávajú. Napríklad, až 83 percent Sloveniek a Slovákov si stále myslí, že ženy sa častejšie ako muži rozhodujú na základe svojich emócií (9).

02

Rozdielna skúsenosť

Životné skúsenosti žien a mužov sú v niektorých oblastiach výrazne odlišné. Preto by mal byť ženský pohľad rovnocenne zastúpený aj pri rozhodovaní v politike.

04

Podpora verejnosti

Viac ako polovica slovenskej verejnosti si myslí, že zastúpenie žien v parlamente je nedostatočné (3). Tento názor zastáva až 60 percent slovenských žien.

 

06

Potenciál spoločnosti

Ako spoločnosť môžeme dosiahnuť svoj plný potenciál len vtedy, ak v plnej miere využívame talent a rozmanitosť všetkých.

08

Záujem politických strán

Politické strany sú spoluzodpovedné za nedostatočné zastúpenie žien, keďže práve ich vedenie - častokrát bez žien - ostáva hlavným „strážcom“ pozícií na kandidátkach (6).

10

Pomoc slabším

Výskumy a štúdie dokazujú, že ženy si v zákonodarných aj výkonných funkciách medzi priority omnoho častejšie radia sociálne témy ako pomoc slabším, či znevýhodneným skupinám (10).

(1) 21,33 %, údaj platný k 20.7.2023. Zdroj: NR SR

(2) Eurobarometer, 2017. Zdroj: Európska komisia

(3) Inštitút pre verejné otázky, 2020. Zdroj: Politická participácia žien na Slovensku 2020: Kde sme, kam smerujeme?

(4) Údaj platný k 31.12.2022. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

(5) Eurobarometer, 2017. Zdroj: Európska komisia

(6) IDEA, 2021. Zdroj: UN Women

(7) Weigard, et. at., 2021. Zdroj: Nature

(8) Hive, 2018. Zdroj: Svetové obchodné fórum

(9) Eurobarometer, 2017. Zdroj: Európska komisia

(10) NDI, 2018. Zdroj: NDI; Taylor-Robinson, M. M. & Heath, R. M., 2003. Zdroj: Women & Politics

bottom of page