top of page

O nás

Iniciatíva Zakrúžkuj ženu je občianskym združením, ktoré vzniklo z odborníčok a odborníkov na tému rovného zastúpenia žien, aktivistiek a aktivistov, ale aj ďalších dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, ktoré a ktorí sa o tému vyrovnanej spoločnosti zaujímajú. Inšpirovala sa kampaňou Zakroužkuj ženu, ktorej sa v posledných parlamentných voľbách podarilo zvýšiť povedomie o možnosti odovzdať svoj hlas ženám – kandidátkam. Aj vďaka nej sa v Česku v roku 2021 prekrúžkovalo do parlamentu až 13 žien naviac.

Náš tím

Náš tím

Eva Balažovičová

Koordinácia ambasádoriek a ambasádorov

eva@zakruzkujzenu.sk

Martina Godalová

Sociálne siete, kontakt pre médiá

martina@zakruzkujzenu.sk

Barbora Holubová

Odborná poradkyňa, koordinácia ambasádoriek a ambasádorov, kontakt pre médiá

barbora@zakruzkujzenu.sk
 

Janka Kottulová

Koordinácia aktivít a kampane

janka@zakruzkujzenu.sk

Darina Malová

Odborná poradkyňa

darina@zakruzkujzenu.sk

Zuzana Martiniaková

Marketing, koordinácia kampane na sociálnych sieťach, copywriting

zuzana@zakruzkujzenu.sk

Jana Michaličková

Webdizajn, logo, technická podpora

jana@zakruzkujzenu.sk
 

Magdaléna Musilová

Organizácia podujatí

magdalena@zakruzkujzenu.sk

ambasádorky a ambasádori a ďalšie dobrovoľníčky a dobrovoľníci

Potrebujeme Vašu podporu!

bottom of page