top of page
Zakrúžkuj ženu

Ako krúžkovať?

Prednostné hlasy v parlamentných voľbách využíva stále viac voličiek a voličov. Udelenie prednostného hlasu kandidátke alebo kandidátovi je demokratický nástroj ako rozhodnúť o zložení prípadného poslaneckého klubu politickej strany, ktorú sa rozhodnete voliť. Bez preferenčných hlasov by mandát získali kandidátky a kandidáti z prvých pozícií kandidátnej listiny. To znamená, podľa preferencií vedenia samotných politických strán (rozhodujúcich o poradí na kandidátkach), v ktorom ženy ešte stále vo väčšine prípadov neparticipujú.

Prednostné hlasy sa uplatnia pri zisku minimálne troch percent z celkového počtu hlasov odovzdaných politickej strane alebo koalícii.

01

Vyberte jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému ste sa rozhodoli odovzdať svoj hlas.

02

Na vybranom hlasovacom lístku môžete zakrúžkovaním poradového čísla vyznačiť, ktorej kandidátke alebo kandidátovi dávate prednosť.

03

Zakrúžkovať môžete poradové číslo najviac štyroch kandidátiek / kandidátov.

04

Pozor. Ak odovzdáte prednostný hlas viac ako štyrom kandidátkam / kandidátom, hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Informácie pre voličky a voličov na stránkach Ministerstva vnútra SR.

bottom of page