top of page

Iniciatíva Zakrúžkuj ženu je občianskym združením, ktoré vzniklo z odborníčok a odborníkov na tému..

Infovoľby o Zakrúžkuj ženu:


Iniciatíva Zakrúžkuj ženu je občianskym združením, ktoré vzniklo z odborníčok a odborníkov na tému rovného zastúpenia žien.


Iniciatíva sa inšpirovala kampaňou Zakroužkuj ženu, ktorej sa v posledných parlamentných voľbách podarilo zvýšiť povedomie o možnosti odovzdať svoj hlas ženám – kandidátkam. Aj vďaka nej sa v Česku v roku 2021 prekrúžkovalo do parlamentu až 13 žien naviac.


Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s najnižším podielom žien vo vrcholovej politike v EÚ. V roku 2020 sa do Slovenskej národnej rady dostal rekordný počet žien. „Rekordný“ však znamená, že po prvýkrát presiahol 22%. Parlamentom sa to nekončí - aj vo vláde, ktorá z volieb vzišla, obsadili ženy iba pätinu ministerských kresiel. Inak tomu nie je ani v súčasnej vláde.


​Iniciatíva chce, aby sa tento trend zmenil. Prečo? Preto, lebo mnohé ženy prichádzajú do politiky s iným typom životnej skúsenosti ako väčšina mužov a môžu upriamiť pozornosť na témy, ktoré sa vo väčšej miere dotýkajú žien. Preto, lebo iná perspektíva, ktorú prinášajú, môže viesť k lepším rozhodnutiam a kvalitnejším verejným politikám. Ale aj preto, lebo veríme, že je spravodlivé, ak je polovica populácie zastúpená viac než pätinou hlasov. Zdieľame tiež presvedčenie, že viac žien v politike môže motivovať ďalšie talentované ženy, aby sa do tohto prostredia nebáli vstupovať.


​Cieľom iniciatívy je upriamiť pozornosť na zastúpenie žien v slovenskej politike a na malý konkrétny krok, ktorý môžeme pre zvýšenie ich počtu v parlamentných laviciach spraviť už v najbližších voľbách. Chceme taktiež poukázať na to, že o väčšie zapojenie žien by sa mali usilovať aj tí a tie, ktorí budú mať v rukách rozhodnutie o zložení vlády, ktorá z volieb vzíde.

Viac informácií o iniciatíve najdete tu


Zakrúžkuj ženu
Zakrúžkuj ženu

18 views

Comentários


Os comentários foram desativados.

Potrebujeme Vašu podporu!

bottom of page