top of page

Simona Salátová

Stand-up komička

Ako sama komička v mužskom kolektíve dobre chápem, čo prinášam a chápem aj čo si odnášam od mužov. Pre správne fungovanie akejkoľvek jednotky je nevyhnutná rovnováha a balans. Žien v politike by malo byť viac a nielen do počtu, do spomínanej rovnováhy, ale aj preto, že na Slovensku máme skvelé odborníčky v daných oblastiach. Mali by sme sa pohnúť z miesta a to znamená aj urobiť osobnú snahu, aby sa v politike nevyberalo podľa zaužívaných tradícií a sympatií mužského pohlavia, ale na základe skutočnej odbornosti. To nám ženám úplne postačí, aby nás bolo všade dosť. Pretože máme, čo ponúknuť!

bottom of page