top of page

Peter Bebjak

Režisér, producent, herec, scenárista

Zakrúžkujte ženu, je to tak úplne normálne a prirodzené. Nad čím rozmýšľať? Je úplne prirodzené a normálne, aby bolo viac demokraticky zmýšľajúcich žien v politike.

bottom of page