top of page

Monika Uhlerová

Prezidentka KOZ SR

V demokratickej spoločnosti je nevyhnutné, aby každá časť populácie a spoločnosti bola rovnako reprezentovaná vo verejnom živote. Zanedbávaním tejto podmienky dochádza k podkopávaniu dôveryhodnosti, kvality, stability a udržateľnosti demokracie. Dostatočná účasť žien v politike je predpokladom posilňovania a skvalitňovania demokracie.

bottom of page