top of page

Monika Benedeková

Právnička, predsedníčka Rady OZ KOVO

Zvyšovanie počtu žien v politike by mal byť prirodzený vývoj v každej spoločnosti, ktorá sa snaží o skutočnú, nie iba deklarovanú, rovnosť šancí, diverzitu a o spravodlivejšie zastúpenie žien vo verejnom živote. Ženy môžu do politiky vniesť viac empatie a ľudskosti a zvýšiť šance na nachádzanie kompromisných riešení problémov. Súčasne môžu ženy do slovenskej politiky prinášať nové témy, ktoré sa týkajú ich pracovných podmienok, ale aj ďalších životných situácií, ktoré musia ženy riešiť a na ktoré sa stále zabúda. Ženy tvoria viac ako polovicu populácie, majú vyššie vzdelanie a mnoho zručností, ktoré súčasný svet potrebuje, preto ich nedostatočné zapojenie do verejného života a politiky je mrhaním ich talentom. 

bottom of page