top of page

Mária Virčíková

Spoluzakladateľka a CEO Matsuko

Vízia moderného Slovenska zahŕňa ženy pri dôležitých rozhodnutiach o jeho smerovaní.

bottom of page