top of page

Liberty Simon

Modelka, koordinátorka Ligy pre duševné zdravie

Vyrovnané zastúpenie žien a mužov v parlamente je nevyhnutným predpokladom na fungovanie inkluzívnej politiky, potrebnej na riešenie problémov každej skupiny obyvateľstva bez rozdielu, či privilégií.

bottom of page