top of page

Katarína Strýčková

Autorka podcastu, novinárka, odborníčka na diplomatický protokol a etiketu

Voľbou múdrych a čestných žien-političiek na Slovensku nielen spochybníme doterajšiu dynamiku a tradičnú predstavu moci, ktorá údajne "patrí mužom". Posilníme taktiež rôznorodé prístupy k spoločenským problémom a výzvam, ktoré z pohľadu mužov nikdy nemajú takú prioritu - napríklad školstvo alebo starostlivosť o starších, osamelých a znevýhodnených ľudí či deti z detských domovov. Ženy sú tiež schopné priniesť vlastný relevantný pohľad na aktuálne potreby v oblasti vedy, výskumu alebo obrannej politiky. Svojou voľbou v prospech charakterných žien-političiek tak všetci môžeme nepriamo podporiť inkluzívne politiky, spravodlivejšiu spoločnosť a pomôcť riešiť niektoré dlho prehliadané a zanedbávané problémy v našej krajine.

bottom of page