top of page

Janette Motlová

Riaditeľka VÚDPaP, zakladateľka EDUMA a Rómskeho inštitútu

V našej spoločnosti rezonujú témy, v ktorých je veľké zastúpenie žien – v školstve, aj v sociálnej oblasti. No nielen tam máme odborníčky. Nájdeme ich v každej sfére našej spoločnosti. No napriek tomu, že témam rozumejú a majú jasnú víziu ako ich rozvíjať, ich hlas nie je počuť. Tieto voľby to môže byť iné…

bottom of page