top of page

Iveta Lazorová

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Stanovisko Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek ku kampani „Zakrúžkuj ženu“.
Cieľom kampane „Zakrúžkuj ženu“ je zviditeľnenie žien na kandidátkach politických strán, pretože ženy na Slovensku majú malý podiel zastúpenia v politike oproti ženám ostatných krajín Európskej únie.
Podľa nášho názoru je rovnoprávne postavenie žien vo vzťahu k politike na Slovensku viac deklaratórne, ako realistické už len pri pohľade na zloženie kandidátnych listín jednotlivých politických strán. Preto sa zapájame do tejto kampane a chceme vyzvať našich členov, aby pri voľbách dali hlas ženám, pretože ženy môžu priniesť do politiky nielen odbornosť, ale aj témy, ktoré súvisia napríklad s rodovou rovnosťou, či politickú kultúru, ktorá sa, bohužiaľ z verejného života čoraz viac vytráca.

bottom of page