top of page

Claudia Alner

Vedúca prevádzky investičného fondu so spoločensky pozitívnym dopadom - CB ESPRI

Podporujem aktívnu účasť žien v politike, pretože to pre mňa znamená vyváženejší a inkluzívnejší spoločenský vývoj. Prítomnosť žien prináša rôznorodosť názorov a skúseností, vedie k lepšiemu zastúpeniu celkovej populácie a pomáha dosiahnuť spravodlivejšie a rovnocennejšie rozhodnutia pre všetkých občanov.

bottom of page